PN-EN 60079-25:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne

Zakres

Podano specjalne wymagania dotyczące budowy i oceny iskrobezpiecznych systemów elektrycznych o budowie przeciwwybuchowej typu "i", przeznaczonych do stosowania w całości lub w części, w miejscach, w których wymagane jest stosowanie urządzeń Grupy I, II lub III. Określono wymagania dotyczące kategorii systemów, znamionowej temperatury otoczenia, oprzewodowania zewnętrznego, uziemiania i ochrony przed wyładowaniami. Podano 12 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60079-25:2011/AC:2014-08E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60079-25:2011 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne
Data publikacji 11-03-2011
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-25:2010 [IDT], IEC 60079-25:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-25:2007 - wersja polska, PN-EN 50394-1:2007 - wersja polska
ICS 29.260.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60079-25:2011/AC:2014-08E