PN-EN 60068-2-44:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60068-3-13:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Badania środowiskowe -- Próby -- Wytyczne do próby T: Lutowność

Zakres

Opisano ogólne rozważania dotyczące poprawnych zastosowań badań dotyczących prób lutowości: T, Ta i Td zawartych w specyfikacjach ogólnych i szczegółowych dotyczących podzespołów oraz wskazano ważność uzyskanych wyników badań. Podano wytyczne skierowane głównie do autorów specyfikacji i personelu wykonującego badania

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60068-2-44:2001 - wersja polska
Tytuł Badania środowiskowe -- Próby -- Wytyczne do próby T: Lutowność
Data publikacji 13-12-2001
Data wycofania 25-10-2016
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60068-2-44:1995 [IDT], IEC 60068-2-44:1995 [IDT]
Zastępuje PN-E-04618-02:1984 - wersja polska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60068-3-13:2016-10 - wersja angielska