PN-EN 60065:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60065:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa użytkowania

Zakres

Normą objęto urządzenia odbiorcze wizyjne lub foniczne, wzmacniacze, przetworniki źródła i obciążenia, urządzenia zawierające silniki elektryczne (takie jak radiogramofony, magnetofony, dźwiękowe projektory filmowe itp.), które są połączone z siecią elektryczną, bezpośrednio lub pośrednio, i które są przeznaczone do użytku domowego lub podobnych zastosowań. Podano klasyfikację i terminologię dotyczącą bezpieczeństwa wprowadzając 65 terminów. Określono wymagania dotyczące: oznakowania, izolacji, podzespołów, połączeń elektrycznych i zamocowań, ochrony przed promieniowaniem jonizującym i laserowym, odporności na nagrzewanie, wytrzymałości i stabilności mechanicznej itp., a także dotyczących wymagań bryzgoszczelności elektronicznego sprzętu sieciowego. Nie uwzględniono urządzeń zasilanych ze źródeł o wartości skutecznej napięcia międzyfazowego przekraczającej 433 V przy zasilaniu trójfazowym i 250 V (wartości skutecznej) we wszystkich pozostałych przypadkach

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60065:2001 - wersja polska
Tytuł Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa użytkowania
Data publikacji 15-10-2001
Data wycofania 15-11-2003
Liczba stron 143
Grupa cenowa XB
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 60065:1998 [IDT], IEC 60065:1998 [MOD]
Zastępuje PN-IEC 65:1998 - wersja polska
ICS 97.020, 97.030, 33.160.01
Zastąpiona przez PN-EN 60065:2003 - wersja angielska