PN-EN 60062:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60062:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Kody cechowania rezystorów i kondensatorów

Zakres

Określono kody, podając kodowanie barwne rezystorów stałych, system cechowania wartości rezystancji i pojemności stosując litery i cyfry, system cechowania tolerancji wartości rezystancji i pojemności stosując litery, system cechowania kodów daty na kondensatorach i rezystorach, stosując litery i cyfry

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60062:2000 - wersja polska
Tytuł Kody cechowania rezystorów i kondensatorów
Data publikacji 25-04-2000
Data wycofania 15-08-2005
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60062:1993 [IDT], EN 60062:1993/A1:1997 [IDT], IEC 60062:1992 [IDT], IEC 60062:1992/AMD1:1995 [IDT]
Zastępuje PN-T-02052:1989 - wersja polska
ICS 01.070, 31.040.01, 31.060.01
Zastąpiona przez PN-EN 60062:2005 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60062:2000/A11:2002E, PN-EN 60062:2000/A11:2004P