PN-EN 60060-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze

Zakres

Niniejsza część IEC 60060 ma zastosowanie do prób izolacji:

– napięciem stałym;
– napięciem przemiennym;
– napięciem udarowym;
– napięciem będącym kombinacją wyżej wymienionych.

Niniejsza część ma zastosowanie do badania urządzeń o najwyższym napięciu urządzenia Um wyższym niż 1 kV.

UWAGA 1 W celu uzyskania powtarzalnych i znaczących wyników może być wymagane zastosowanie alternatywnych procedur probierczych. Zaleca się, aby odpowiednią procedurę probierczą wybrał właściwy Komitet Techniczny.

UWAGA 2 Dla napięć Um wyższych niż 800 kV spełnienie niektórych szczególnych procedur oraz zapewnienie odpowiednich tolerancji i niepewności pomiarowych może być niemożliwe do uzyskania.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60060-1:2011 - wersja polska
Tytuł Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze
Data publikacji 15-01-2019
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 68, Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Wprowadza EN 60060-1:2010 [IDT], IEC 60060-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-E-04060:1992 - wersja polska
ICS 17.220.20