PN-EN 60034-22:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60034-22:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Prądnice prądu przemiennego do zespołów prądotwórczych napędzanych tłokowymi silnikami spalinowymi

Zakres

Określono podstawowe charakterystyki prądnic prądu przemiennego, sterowanych przez ich własny regulator napięcia, stosowanych w zaspołach prądotwórczych napędzanych tłokowymi silnikami spalinowymi, oraz uzupełnione wymagania podane w PN-EN 600034-1. Omówiono zachowanie się prądnic przy nagłej zmianie obciążenia. Norma dotyczy zastosowań prądnic prądu przemiennego na potrzeby lądowe i morskie, z wyłączeniem zespołów prądotwórczych stosowanych w samolotach lub stosowanych do napędu pojazdów lądowych i lokomotyw. Podano definicje terminów dotyczących prądnic synchronicznych i asynchronicznych. Terminy podzielono na dwa rozdziały: moc znamionowa i prędkość znamionowa (7 terminów), definicje napięć (12 terminów). Podano również trzy rysunki dotyczące napięcia przejściowego prądnicy w funkcji czasu oraz charakterystyki obciążenia

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60034-22:2000 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Prądnice prądu przemiennego do zespołów prądotwórczych napędzanych tłokowymi silnikami spalinowymi
Data publikacji 21-09-2000
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60034-22:1997 [IDT], IEC 60034-22:1996 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 8528-3:1997 - wersja polska
ICS 29.160.20
Zastąpiona przez PN-EN 60034-22:2010 - wersja angielska