PN-EN 55016-4-2:2011/A2:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 4-2: Niepewność, statystyka i modelowanie poziomów dopuszczalnych -- Niepewność przyrządów pomiarowych

Zakres

Zmieniono tytuły rozdziałów oraz podrozdziałów 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 i B.1 oraz tytuły tablic od D.1 do D.4.
Zmieniono treść Tablicy 1 i Tablic D.3 i D.4 oraz rozdziałów i podrozdziałów 2, 5.1.2, 5.1.3, A.2, B.1, B.6, D.3, E.2 oraz Bibliografii.
Dodano nowy termin i definicję w podrozdziale 3.1, nowe skróty w podrozdziale 3.3 oraz nowe rozdziały i podrozdziały 5.7, 9, B.9, B.10 oraz nowy Załącznik F.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 55016-4-2:2011/A2:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 4-2: Niepewność, statystyka i modelowanie poziomów dopuszczalnych -- Niepewność przyrządów pomiarowych
Data publikacji 07-12-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55016-4-2:2011/A2:2018 [IDT], CISPR 16-4-2:2011/AMD2:2018 [IDT]
ICS 33.100.10, 33.100.20