PN-EN 536:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Maszyny drogowe -- Wytwórnie mieszanek do materiałów stosowanych do budowy dróg -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania bezpieczeństwa dotyczące stacjonarnych i przewoźnych wytwórni mieszanek (np. mieszanki asfaltowej na gorąco, mieszanki asfaltowej na zimno, cementu ze żwirem) używanych do budowy i utrzymania tras ruchu (dróg, autostrad, chodników, lotnisk itd.) oraz do prac przy zaporach wodnych, tamach zaporowych, przepustach itd.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy następujących wytwórni mieszanek:
a) wytwórni mieszanki asfaltowej na gorąco;
b) wytwórni mieszanek na zimno (np. do produkcji cementu ze żwirem, mieszanki asfaltowej na zimno);
c) wytwórni mieszanek bitumicznych i niebitumicznych z odzysku materiałów;
d) wytwórni mieszanki mastyksu asfaltowego, w tym także naturalnego asfaltu.
Maszyny poruszające się w trakcie pracy (np. mobilne mieszalniki mastyksu asfaltowego) i kruszarki nie są objęte niniejszą Normą Europejską.
Te typy wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych mogą być łączone lub powiększone o dodatkowe instalacje (np. wytwórnie do przechowywania lepiszczy (np. bitumicznych, syntetycznych, roślinnych)).
W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono wszystkie istotne zagrożenia dotyczące wytwórni mieszanek, gdy stosowane są zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania, które są do przewidzenia przez producenta (patrz Rozdział 4). W niniejszej Normie Europejskiej podano odpowiednie środki techniczne służące wyeliminowaniu albo zmniejszeniu wystąpienia ryzyka istotnych zagrożeń.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i zapraw objętych normą EN 12151.
W niniejszej Normie Europejskiej nie ujęto zagrożeń powodowanych przez łatwo palne gazy. Odpowiednią informację wprowadzi się do stosowania jak tylko będzie dostępna.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wytwórni mieszanek do materiałów stosowanych do budowy dróg wyprodukowanych przed datą zatwierdzenia niniejszej Normy Europejskiej przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 536:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Maszyny drogowe -- Wytwórnie mieszanek do materiałów stosowanych do budowy dróg -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 30-09-2015
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 536:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 536:2002 - wersja polska
ICS 93.080.10