PN-EN 530:2011 - wersja polska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Odporność na ścieranie materiałów przeznaczonych na odzież ochronną -- Metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano dwie metody badania odporności materiałów na ścieranie z zastosowaniem tego samego przyrządu do ścierania. W pierwszej metodzie określono wyznaczanie odporności na ścieranie materiałów przeznaczonych na odzież ochronną. W drugiej metodzie określono wstępne przygotowanie tych materiałów przez ścieranie, wówczas gdy próbki do badań są stosowane później w innych metodach badania lub do oceny pozostałych właściwości ochronnych. W niniejszej normie rolę ścieracza pełni tkanina wełniana. Jeśli stosuje się inne ścieracze (np. papier szklany), zaleca się, aby były one określone w normie dotyczącej wymagań. Zaleca się, aby instrukcje mocowania specjalnych ścieraczy były opisane w normach dotyczących wymagań. Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie jako norma odniesienia, dotycząca ścierania, dla norm i specyfikacji dotyczących materiałów tekstylnych przeznaczonych na odzież ochronną

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 530:2011 - wersja polska
Tytuł Odporność na ścieranie materiałów przeznaczonych na odzież ochronną -- Metody badań
Data publikacji 17-11-2011
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 530:2010 [IDT]
Dyrektywa 89/686/EEC
Zastępuje PN-EN 530:2010 - wersja angielska
ICS 13.340.10