PN-EN 529:2009 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zalecenia dotyczące doboru, użycia, obsługi i konserwacji -- Przewodnik

Zakres

Przedstawiono przewodnik do wykorzystania w praktyce przy opracowywaniu i wprowadzaniu stosownego programu ochrony układu oddechowego. Opublikowano szeroko dostępną w Europie bazę środków ochrony układu oddechowego opracowaną pod kątem ich doboru, używania, konserwacji i przechowywania. Określono kryteria opracowania krajowego przewodnika w tym zakresie. Opracowany dokument nie jest wyczerpujący lecz naświetla ważne aspekty ochrony, które powinny być wzięte pod uwagę. Podane zalecenia będą pomocne przy stosowania krajowych i europejskich przepisów. Dokumentem nie objęto środków ochrony układu oddechowego stosowanych podczas nurkowania oraz przy wzrastającym lub zmniejszającym się ciśnieniu atmosferycznym

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 529:2009 - wersja polska
Tytuł Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zalecenia dotyczące doboru, użycia, obsługi i konserwacji -- Przewodnik
Data publikacji 24-09-2009
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 529:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 529:2006 - wersja angielska
ICS 13.340.30