PN-EN 521:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Przenośne urządzenia o ciśnieniu zasilania równym prężności par skroplonego gazu węglowodorowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki konstrukcyjne i funkcjonalne odnoszące się do bezpieczeństwa i racjonalnego użytkowania energii przenośnych urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe przy ciśnieniu równym ciśnieniu par w zbiorniku lub butli, z wyłączeniem tych gdzie zbiornik gazu zamontowany jest poziomo w obudowie.
UWAGA Urządzenia te nazywane są w tekście podstawowym „urządzeniami”.
Niniejszy dokument dotyczy różnych typów przenośnych urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe przy ich ciśnieniu parowania i projektowane są do stosowania z (jednorazowymi) pojemnikami zgodnymi z EN 417 lub butlami gazowymi.
Niniejszy dokument obejmuje urządzenia stosowane tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych przestrzeniach.
Na przykład obejmuje on następujące typy urządzeń:
a) urządzenia do gotowania (kuchenki, grille, opiekacze...);
Niniejszy dokument nie obejmuje opiekaczy, które mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń;
b) urządzenia do oświetlania;
c) urządzenia grzewcze.
Niniejszy dokument dotyczy tylko urządzeń o maksymalnym obciążeniu cieplnym do 3 kW(Hs) tylko do stosowania na zewnątrz;
d) palników lutowniczych.
Niniejszy dokument dotyczy tylko palników lutowniczych bez przyłączy elastycznych;
e) palników laboratoryjnych.
Wymagania mają zastosowanie do urządzeń lub ich części funkcjonalnych, czy te ostatnie są niezależne czy włączone do zespołu.
Urządzenia objęte niniejszym dokumentem nie są podłączane do przewodu kominowego do odprowadzania spalin i nie są podłączane do sieci zasilania elektrycznego.
Niniejszy dokument nie obejmuje urządzeń zasilanych LPG w fazie ciekłej, ani tych, które zawierają stały zbiornik gazu, który może być uzupełniany przez użytkownika lub nie.
Nie dotyczy zapalniczek objętych normą EN ISO 9994.
Nie dotyczy urządzeń gazowych działających z zaworem pojemnika poziomo zamontowanym w obudowie urządzenia zwanych również „płaskie przenośne kuchenki gazowe”.
Wymagania dotyczące racjonalnego wykorzystania energii dotyczą palników kuchenek.
Jednakże takie wymagania nie dotyczą innych urządzeń, ponieważ:
— w przypadku grilli i opiekaczy, efekt gotowania uzyskuje się różnymi środkami, takimi jak promienniki; ponadto ten typ gotowania różni się w zależności od potraw jak i lokalnych tradycji gotowania;
— w przypadku urządzeń do oświetlenia zużycie energii jest bez znaczenia ponieważ urządzenia te mają bardzo niską moc a ponadto używane są tylko kilka godzin w roku;
— w przypadku urządzeń grzewczych całe produkowane ciepło jest odprowadzane do otoczenia;
— w przypadku narzędzi, takich jak palniki lutownicze, które nie są profesjonalnymi narzędziami używanymi regularnie, zużycie gazu zależy w dużym stopniu od sposobu ich użycia.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 521:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Przenośne urządzenia o ciśnieniu zasilania równym prężności par skroplonego gazu węglowodorowego
Data publikacji 02-08-2019
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 521:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 521:2008 - wersja polska
ICS 27.060.20