PN-EN 509:2002/A2:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Urządzenia gazowe z dekoracyjnym efektem spalania

Zakres

W nowym załączniku J (normatywnym) podano dodatkowe wymagania dotyczące urządzeń gazowych z dekoracyjnym efektem spalania o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 20 kW, które są wyposażone urządzenie zabezpieczające odprowadzenie spalin

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 509:2002/A2:2005 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia gazowe z dekoracyjnym efektem spalania
Data publikacji 15-05-2005
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 509:1999/A2:2004 [IDT]
Dyrektywa 2009/142/EC
ICS 97.100.20