PN-EN 50697:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Technika informatyczna -- Pomiar łączy typu end-to-end (E2E)

Zakres

Niniejszy dokument określa pomiary przy częstotliwościach łączy E2E dwu- i czteroparowych okablowania symetrycznego o częstotliwości 100 MHz klasy D i 250 MHz klasy E, w tym wolnych złączy, które kończą dwie i cztery pary w warunkach eksploatacyjnych i laboratoryjnych.
Specyfikacje dla łączy E2E zostały opisane w ISO/IEC TR 11801-9902.
Niniejszy dokument określa procedury pomiarów laboratoryjnych i eksploatacyjnych. Wymagania dotyczące dokładności pomiaru parametrów okablowania określone w ISO/IEC TR 11801-9902 zawarte są w EN 61935-1 i EN 61935-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50697:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Pomiar łączy typu end-to-end (E2E)
Data publikacji 28-08-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50697:2019 [IDT]
ICS 35.110, 33.100.10