PN-EN 50673:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Przepusty wtykowe do urządzeń elektrycznych na napięcie do 72,5 kV i prądy znamionowe od 630 A do 1 250 A

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie do przepustów wtykowych, zgodnie z normą EN 60137,
na napięcie do 72,5 kV, prądy znamionowe od 630 A do 1 250 i częstotliwości od 15 Hz do
60 Hz dla układów jedno i trójfazowych urządzeń elektrycznych takich jak transformatory
wypełnione cieczą, rozdzielnice z izolacją gazową i aparatura sterownicza. Niniejsza norma,
jeśli to konieczne, uzupełnia i modyfikuje powiązane normy EN.
Zastosowanie przepustów wtykowych pochodzi z normy EN 50180 i EN 50181.
Zastosowanie dla wyższych napięć z opisanymi odstępstwami pochodzi z norm EN 50299-2
i EN 62271-209.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do montażu połączeń opisanych w normach
EN 50299-2 i EN 62271-209.
Norma EN 60137 i seria HD 632 jest to plan kwalifikowania, badań typu, wyrobu,
kontrolno-odbiorczych dla przepustów wtykowych zgodnych z niniejszą normą.
Niniejszy dokument ustanawia podstawowe wymiary i procedury badań, aby zapewnić
montaż i wymienność współpracujących elementów przepustów wtykowych w łącznikach o równoważnych wartościach znamionowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50673:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Przepusty wtykowe do urządzeń elektrycznych na napięcie do 72,5 kV i prądy znamionowe od 630 A do 1 250 A
Data publikacji 20-08-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN 50673:2019 [IDT]
ICS 29.080.20