PN-EN 50642:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Systemy prowadzenia przewodów -- Metoda badania zawartości halogenków

Zakres

W normie określono metodę oznaczania zawartości halogenków w produktach wykonanych z materiałów polimerowych, lub z kompozytu podczas spalania, za pomocą chromatografii jonowej poprzez analizę produktów spalania na zgodność z wartościami deklarowanymi.
Niniejsza Norma Europejska przeznaczona jest wyłącznie do badań w celach środowiskowych.
Zgodność z tą normą nie gwarantuje braku toksyczności, działania żrącego lub nieprzejrzystości wytwarzanego dymu oraz innych reakcji na ogień. Jeśli którykolwiek z tych parametrów ma być oceniany, to do tego celu muszą być zastosowane odpowiednie normy.
Metoda ta jest odpowiednia dla próbek zawierających więcej niż 0,025 g / kg halogenku.
Halogenki nierozpuszczalne w roztworze wodnym, obecne w próbce oryginalnej lub wytworzone podczas etapu spalania, nie są określone tymi metodami.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50642:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy prowadzenia przewodów -- Metoda badania zawartości halogenków
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50642:2018 [IDT]
ICS 29.120.10