PN-EN 50594:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych suszarek bębnowych przeznaczonych do użytku komercyjnego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do suszarek bębnowych przeznaczonych do użytkowania przez przeszkolonych użytkowników na przykład w hotelach, szpitalach, zakładach przemysłowych, warsztatach i w gospodarstwach rolnych. Obejmuje ona suszarki bębnowe przeznaczone do użytku komercyjnego w obszarach publicznych i użytkowane przez nieprofesjonalnych użytkowników na przykład w pralniach komercyjnych, w budynkach mieszkalnych i w pralniach komunalnych. Niniejsza Norma Europejska uwzględnia suszarki bębnowe wykorzystujące elektryczność, gaz lub parę jako źródło nagrzewania.

Celem jest ustalenie i zdefiniowanie zasadniczych cech funkcjonalnych suszarek bębnowych do użytku komercyjnego oraz określenie znormalizowanych metod do pomiaru tych cech funkcjonalnych.

UWAGA Norma nie ma zastosowania do suszarek bębnowych ładowanych przez przenośnik lub suszarek bębnowych, które działają wyłącznie z automatycznym ładowaniem i wyładowaniem.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50594:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych suszarek bębnowych przeznaczonych do użytku komercyjnego
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 50594:2018 [IDT]
ICS 97.060