PN-EN 50591:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Zastosowania kolejowe --Tabor -- Specyfikacja i weryfikacja zużycia energii

Zakres

Celem niniejszego dokumentu jest wsparcie zamówień taboru, zwłaszcza w świetle oceny kosztów cyklu życia (LCC).

Niniejszy dokument ma zastosowanie do specyfikacji i weryfikacji zużycia energii przez tabor kolejowy. Określa on kryterium zużycia energii przez tabor, w celu obliczenia całkowitej zużytej energii netto na odbieraku prądu lub ze zbiornika paliwa, na wstępnie zdefiniowanym profilu usługi, w celu zapewnienia wyników bezpośrednio porównywalnych lub reprezentatywnych dla rzeczywistej eksploatacji pociągu. W tym celu dokument ten uwzględnia energię zużytą i odzyskaną przez tabor. Oznaczone metody obejmują symulację i pomiar.

Niniejszy dokument stanowi ramy, które zawierają wytyczne dotyczące generowania porównywalnych wartości wydajności energetycznej dla pociągów i lokomotyw na wspólnej podstawie, a tym samym wspiera analizę porównawczą i poprawę efektywności energetycznej pojazdów szynowych.

Niniejszy dokument nie obejmuje porównania zużycia energii z innymi rodzajami transportu, również dla porównania trakcji spalinowej i trakcji elektrycznej, biorąc pod uwagę tylko zużycie energii samego taboru kolejowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50591:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe --Tabor -- Specyfikacja i weryfikacja zużycia energii
Data publikacji 07-11-2019
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50591:2019 [IDT]
ICS 45.060.10