PN-EN 50500:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Procedury pomiaru poziomów pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektroniczne i elektryczne w środowisku kolejowym w odniesieniu do narażenia ludzi

Zakres

Podano procedury pomiarowe i obliczeniowe dotyczące poziomów pól elektrycznych i magnetycznych generowanych przez urządzenia elektroniczne i elektryczne, systemy i instalacje stacjonarne w środowisku kolejowym, w odniesieniu do narażenia ludzi. Objęto zakres częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Określono kryteria i zasady wykazywania zgodności. Opisano zakres częstotliwości, wyposażenie pomiarowe, metody oceny i wykonanie pomiarów. Uwzględniono również aspekt osób stosujących aktywne urządzenia medyczne przeznaczone do implantacji

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50500:2008 - wersja angielska
Tytuł Procedury pomiaru poziomów pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektroniczne i elektryczne w środowisku kolejowym w odniesieniu do narażenia ludzi
Data publikacji 25-11-2008
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50500:2008 [IDT]
ICS 17.240
Elementy dodatkowe PN-EN 50500:2008/A1:2015-10E