PN-EN 50500:2008/A1:2015-10 - wersja angielska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Procedury pomiaru poziomów pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektroniczne i elektryczne w środowisku kolejowym w odniesieniu do narażenia ludzi

Zakres

Zmodyfikowano Przedmowę, Wprowadzenie, Rozdziały: 1, 2, 3, 4.1 i 4.2.1. Zaktualizowano powołanie na EN 50392, EN 62311 oraz na dyrektywy EN 2004/40/WE i 2013/35/WE.

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50500:2008/A1:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Procedury pomiaru poziomów pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektroniczne i elektryczne w środowisku kolejowym w odniesieniu do narażenia ludzi
Data publikacji 07-10-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50500:2008/A1:2015 [IDT]
ICS 17.240