PN-EN 50491-12-1:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Sieć inteligentna -- Specyfikacja aplikacji -- Interfejs i struktura dla klienta -- Część 12-1: Interfejs między CEM a domowym/budynkowym programem zarządzania zasobami -- Wymagania ogólne i architektura

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania ogólne i architekturę interfejsu warstwy aplikacji pomiędzy programem zarządzania zasobami klienta (CEM) a urządzeniami inteligentnymi (SD) działającymi w ramach wewnętrznego systemu mieszkaniowego sieci inteligentnej (np. domu lub budynku, ale nie pomieszczeń przemysłowych).
Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dla:
– bezpieczeństwa;
– EMC;
– bezpieczeństwa danych; zakłada się, że protokoły podstawowe uwzględnią aspekt bezpieczeństwa danych;
UWAGA Chociaż bezpieczeństwo danych nie jest objęte niniejszą normą, w Rozdziale 4 przedstawiono pewne wytyczne projektowe wysokiego poziomu dotyczące bezpieczeństwa danych.
– wyposażenia specjalnego (np. już istniejących pomp ciepła) z bezpośrednim fizycznym podłączeniem do sieci, jak na przykład urządzenia omijające CEM i nieprzystosowane do pracy w HBES/BACS (objęte innymi normami niż seria EN 50491).

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50491-12-1:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Sieć inteligentna -- Specyfikacja aplikacji -- Interfejs i struktura dla klienta -- Część 12-1: Interfejs między CEM a domowym/budynkowym programem zarządzania zasobami -- Wymagania ogólne i architektura
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50491-12-1:2018 [IDT]
ICS 91.140.50, 97.120