PN-EN 50436-2:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metody badań oraz wymagania w zakresie parametrów technicznych blokad alkoholowych wyposażonych w ustnik. Dotyczy blokad alkoholowych stosowanych w systemach profilaktyki ogólnej. Norma jest przeznaczona dla laboratoriów badawczych i producentów blokad alkoholowych. Określa wymagania i procedury badawcze przy aprobacie typu. Wiele parametrów (na przykład stężenie alkoholu czy objętość wydechu) sprecyzowanych w niniejszej Normie Europejskiej odnosi się tylko do badania typu zgodnie z niniejszą normą. Podczas użytkowania blokad alkoholowych, może się jednak okazać, że ze względu na przepisy krajowe lub w zależności od wymagań użytkownika konieczne będzie ustawienie parametrów różniących się od wartości ustalonych. Niniejsza Norma Europejska dotyczy także blokad alkoholowych znajdujących się w zintegrowanych systemach sterowania instalowanych w pojazdach. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy: blokad alkoholowych przeznaczonych do wykorzystania w programach dotyczących bezpieczeństwa ruchu poprzez eliminację przestępstw dokonywanych przez pijanych kierowców (patrz EN 50436-1), przyrządów mierzących stężenie alkoholu w powietrzu wewnątrz pojazdu, blokad alkoholowych nie posiadających ustnika oraz sposobów instalowania i połączeń z pojazdem

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50436-2:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
Data publikacji 17-03-2014
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 69, Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
Wprowadza EN 50436-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50436-2:2009 - wersja polska
ICS 43.040.10, 13.320
Elementy dodatkowe PN-EN 50436-2:2014-03/A1:2015-04E