PN-EN 50436-1:2014-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metody badań oraz wymagania w zakresie parametrów technicznych blokad alkoholowych reagujących na stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Obejmuje ona w sposób porównywalny blokady alkoholowe przeznaczone do stosowania w programach mających na celu eliminowanie pijanych kierowców, a także w programach monitorowania i kontroli. Norma Europejska jest przeznaczona dla laboratoriów badawczych i producentów blokad alkoholowych. Określa wymagania i procedury badawcze podczas zatwierdzania typu. Wiele parametrów (takich jak stężenie alkoholu czy objętość wydechu) zostało sprecyzowanych w tej Normie Europejskiej w celu zastosowania tylko do badania typu zgodnie z niniejszą normą. Podczas użytkowania blokad alkoholowych, może się jednak okazać, że ze względu na przepisy krajowe lub w zależności od wymagań użytkownika konieczne będzie ustawienie parametrów różniących się od wartości ustalonych. Niniejsza Norma Europejska dotyczy także blokad alkoholowych znajdujących się w zintegrowanych systemach sterowania instalowanych w pojazdach. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy: blokad alkoholowych ogólnego stosowania w celach profilaktycznych (patrz EN 50436-2), przyrządów mierzących stężenie alkoholu w powietrzu wewnątrz pojazdu, blokad alkoholowych nie posiadających ustnika oraz sposobów instalowania i połączeń z pojazdem

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50436-1:2014-03 - wersja angielska
Tytuł Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców
Data publikacji 17-03-2014
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 69, Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
Wprowadza EN 50436-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50436-1:2007 - wersja polska, PN-EN 50436-1:2007/AC:2009 - wersja polska
ICS 43.040.10, 13.320