PN-EN 50388:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej ustalono wymagania dotyczące kompatybilności taboru kolejowego z infrastrukturą, w szczególności w odniesieniu do: - koordynacji zasad zabezpieczeń pomiędzy systemem zasilania i pojazdami trakcyjnymi, zwłaszcza przed błędnym rozróżnianiem zwarć; - koordynacji mocy zainstalowanej na linii i mocy wymaganej przez pociągi; - koordynacji hamowania z odzyskiem energii pojazdu trakcyjnego i zdolności do odbioru energii przez system zasilania; - koordynacji w zakresie harmonicznych. Niniejsza Norma Europejska dotyczy definicji i wymagań jakościowych zasilania energią w relacji pomiędzy pojazdami trakcyjnymi a urządzeniami stacjonarnymi. W niniejszej normie określono powiązania pomiędzy taborem kolejowym a urządzeniami stacjonarnymi trakcji elektrycznej, pod względem systemu zasilania. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną zostało określone w EN 50367. Wzajemne oddziaływanie z podsystemem "sterowanie" (w szczególności z systemem sterowania ruchem kolejowym) nie zostało uwzględnione w niniejszej normie. Wymagania podano dla linii TSI (zarówno dużych prędkości jak i konwencjonalnych) oraz dla linii klasycznych. Wartości podane dla linii klasycznych dotyczą istniejących sieci europejskich. Ponadto, wartości maksymalne, które zostały określone, mają zastosowanie do przewidywanej rozbudowy infrastruktury kolejowych sieci transeuropejskich. Zakres normy obejmuje następujące systemy trakcji elektrycznej: - koleje; - wydzielone systemy transportu zbiorowego, zintegrowane z kolejami; - systemy transportu materiałów, zintegrowane z kolejami. Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się wstecz do taboru będącego już w eksploatacji. Informacje o parametrach systemu zasilania zostały podane w taki sposób, aby umożliwić przedsiębiorstwom przewozów kolejowych potwierdzenie, po konsultacji z producentami taboru, że w rezultacie nie wystąpią zakłócenia w systemie zasilania trakcji elektrycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50388:2012/AC:2012E
View FilePN-EN 50388:2012/AC:2014-03E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50388:2012 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności
Data publikacji 04-05-2012
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50388:2012 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50388:2008/AC:2010 - wersja polska, PN-EN 50388:2008 - wersja polska
ICS 45.060.01, 29.280
Elementy dodatkowe PN-EN 50388:2012/AC:2014-03E, PN-EN 50388:2012/AC:2012E