PN-EN 50377-18-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 18-1: Transceiver typu 4+4x10.3125 Gb/s MPO (QFSP) sparowany z półzłączem MPO wyposażonym w 12-włóknowe ferrule, osadzone na włóknie wielomodowym 50/125 mikronów kategorii A1a.3a lub A1a.3b według EN 60793-2-10

Zakres

1.1 Definicja produktu
Niniejsza norma europejska zawiera inicjalne wymagania optyczne, mechaniczne i środowiskowe (z wyłączeniem wymagań elektrycznych), jakie powinien spełniać na początku eksploatacji złożony z 12 włókien wtyk wielomodowy PPS MPO kategorii A1a.3a lub A1a.3b i tansceiver i 4+4x10,3125 Gb/s MPO (QFSP), aby mógł być zaklasyfikowany jako produkt zgodny z normą europejską.
Ponieważ wiele różnych wariantów i klas wykonania jest dozwolonych, szczegółowe oznaczenia produktów zostały podane w punkcie 4.6.
1.2 Połączalność
Wszystkie produkty zgodne z wymaganiami niniejszej normy mogą być ze sobą łączone z zachowaniem określonego poziomu parametrów eksploatacyjnych. W zamierzeniu ma być to niezależne od wytwórcy produktu.
1.3 Środowisko pracy
Wyselekcjonowane badania w połączeniu z narażeniem i czasem narażenia, są reprezentatywne do zastosowania wewnątrzobiektowego płyt interfejsów magistrali/panelu tylnego typowo w środowisku centrum przetwarzania danych, będącym pochodną abonenckiego środowiska chronionego zgodnie z definicją w normie wieloczęściowej EN 50173 oraz w ISO/IEC 11801 i określonego jako kategoria C w EN 61753-1.
1.4 Niezawodność
Pomimo, że oczekiwany czas życia niniejszego wyrobu w warunkach eksploatacyjnych wynosi 20 lat, zgodność z niniejszą normą europejską nie gwarantuje niezawodności wyrobu. Powinna być ona wyznaczana przy użyciu uznanego programu oceny niezawodności.
1.5 Zapewnienie jakości
Zgodność z niniejszą normą nie gwarantuje spójności wytwarzania wyrobu. Powinna być ona utrzymywana w oparciu o uznany program zapewnienia jakości.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50377-18-1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 18-1: Transceiver typu 4+4x10.3125 Gb/s MPO (QFSP) sparowany z półzłączem MPO wyposażonym w 12-włóknowe ferrule, osadzone na włóknie wielomodowym 50/125 mikronów kategorii A1a.3a lub A1a.3b według EN 60793-2-10
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 50377-18-1:2019 [IDT]
ICS 33.180.20