PN-EN 50377-14-1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 14-1: Przewody jedno- i dwuświatłowodowe wykonane z wtyków pojedynczych z ferrulami cylindrycznymi z wykorzystaniem włókna jednomodowego B1 lub B6 według EN 60793-2-50, dla kategorii C zgodnie z EN 61753-1

Zakres

1.1 Definicja produktu
Niniejszy dokument zawiera inicjalne wymagania optyczne, mechaniczne i środowiskowe, jakie powinien spełniać na początku eksploatacji złożony jednomodowy patchcord światłowodowy z cylindryczną ferrulą, aby mógł być zaklasyfikowany jako produkt zgodny z normą europejską.
Ponieważ wiele różnych wariantów i klas wykonania jest dozwolonych, szczegółowe oznaczenia produktów zostały podane w punkcie 4.5 i Rozdziale 5.
1.2 Połączalność wtyków
Pomimo że wszystkie produkty zgodne z wymaganiami niniejszej normy mogą być ze sobą łączone, ostateczny poziom losowej tłumienności eksploatacyjnej zostanie zapewniony jedynie w zgodzie z Tablicą 1. W zamierzeniu ma być to niezależne od wytwórcy produktu.
Jeśli połączone rodzaje wtyków maja różne klasy tłumienności według EN 61755-1, ostateczny poziom tłumienności nie może być wyższy niż najniższa klasa tłumienności.
Połączenie wtyku klasy C z wtykiem klasy B da w rezultacie poziom C losowej tłumienności eksploatacyjnej.
1.3 Środowisko pracy
Wyselekcjonowane badania w połączeniu z narażeniami i stopniami narażeń są reprezentatywne dla środowiska kategorii C zdefiniowanego w normie EN 61753-1.
1.4 Niezawodność
Pomimo, że oczekiwany czas życia niniejszego wyrobu w warunkach eksploatacyjnych wynosi 20 lat, zgodność z niniejszą normą europejską nie gwarantuje niezawodności wyrobu. Powinna być ona wyznaczana przy użyciu uznanego programu oceny niezawodności.
1.5 Zapewnienie jakości
Zgodność z niniejszą normą nie gwarantuje spójności wytwarzania wyrobu. Powinna być ona utrzymywana w oparciu o uznany program zapewnienia jakości.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50377-14-1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 14-1: Przewody jedno- i dwuświatłowodowe wykonane z wtyków pojedynczych z ferrulami cylindrycznymi z wykorzystaniem włókna jednomodowego B1 lub B6 według EN 60793-2-50, dla kategorii C zgodnie z EN 61753-1
Data publikacji 29-10-2018
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 50377-14-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50377-14-1:2012 - wersja angielska
ICS 33.180.20