PN-EN 50348:2010 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niepalnych ciekłych wyrobów lakierowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące stacjonarnego urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niezapalnych ciekłych wyrobów lakierowych, które nie wytwarzają atmosfery wybuchowej wewnątrz obszaru rozpylania. Rozróżniono układy natryskiwania zgodne z EN 50050 i układy natryskiwania zaprojektowane dla większych energii wyładowań i/lub prądów.
W niniejszej Normie Europejskiej określono również wymagania konstrukcyjne dotyczące bezpiecznej eksploatacji urządzenia stacjonarnego, łącznie z jego własną instalacją elektryczną.
1.2 Niniejsza Norma Europejska dotyczy dwóch typów układów natryskiwania elektrostatycznego; więcej szczegółów podano w 5.1.
1.3 W niniejszej normie nie uwzględniono hałasu, gdyż nie uważa się go za zagrożenie istotne w przypadku stacjonarnego urządzenia do nanoszenia niezapalnych ciekłych wyrobów lakierowych. Wszelkie inne zasady ochrony zdrowia podano w EN 12215:2004, 5.5. Zasady zapobiegania i ochrony przeciwpożarowej (np. zagrożeń pożarowych od innych źródeł), można znaleźć także w EN 12215:2004, 5.7.1.
W niniejszej Normie Europejskiej odniesiono się do wszystkich istotnych zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń, które dotyczą stacjonarnych urządzeń do elektrostatycznego nanoszenia niezapalnych ciekłych wyrobów lakierowych i materiałów czyszczących, które nie wytwarzają atmosfer wybuchowych wewnątrz obszarów natryskiwania, pod warunkiem że są używane w sposób przewidziany przez producenta.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50348:2010 - wersja polska
Tytuł Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niepalnych ciekłych wyrobów lakierowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 50348:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 50348:2004 - wersja polska
ICS 87.100