PN-EN 50341-2-8:2017-12 - wersja angielska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV -- Część 2-8: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Francji (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

Część 1 i obecna część 2-8 mają zastosowanie do nowych linii napowietrznych zdefiniowanych w 1.1
Nowa linia napowietrzna oznacza każdą nową napowietrzną linię elektroenergetyczną prądu przemiennego powyżej1 kV zbudowaną na nowych fundamentach oraz:
• ograniczoną przez dwie stacje lub dwa słupy krańcowe na przedpolu wymienionych stacji
lub
• ograniczoną przez stację lub słup krańcowy na jednym końcu i rozgałęzienie (w tym słup rozgałęźny) lub odczep na drugim końcu.
Niniejszy standard nie ma zastosowania do istniejących linii napowietrznych przekraczających 1 kV napięcia przemiennego we Francji.
Każda decyzja o zastosowaniu wymagań niniejszej normy do nowych projektów linii napowietrznych, dla których są w toku studia techniczne, powinna być określona w Specyfikacji Projektowej.
Wymagania niniejszej normy nie mają zastosowania do linii napowietrznych będących w budowie.
Część 1 i część 2-8 stosuje się do urządzeń telekomunikacyjnych zamontowanych na słupach nowych linii napowietrznych, w szczególności w odniesieniu do założeń dotyczących wiatru i oblodzenia. Sprzęt radiowy powinien być umieszczony na konstrukcji wsporczej w taki sposób, aby był dostępny i operacje mogłyby być wykonywane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50341-2-8:2017-12 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV -- Część 2-8: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Francji (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 21-12-2017
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-8:2017 [IDT]
ICS 29.240.20