PN-EN 50341-2-20:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-20: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Estonii (oparte na EN 50341-1:2012)

Zakres

Ogólne
EE.1 Zastosowanie do nowych linii
W Estonii normę EN 50341-1 (Część 1) może być stosowana wyłącznie z użyciem the NNA (EN 50341-2-20) zawierającego Krajowe Warunki Normatywne dla Estonii.
Tą Część 2-20 stosuje się do wszystkich nowych elektroenergetycznych linii napowietrznych napięcia przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 kV i również dla linii napowietrznych niskiego napięcia (przemiennego poniżej 1 kV) wykonanych z użyciem kabli napowietrznych. Wymagania dotyczące projektu konstrukcyjnego mają zastosowanie również dla linii napowietrznych prądu stałego, zaś wymagania elektryczne dla linii są podawane w Specyfikacji Projektowej.
EE.2 Nowa linia napowietrzna
"Nowa linia napowietrzna” oznacza całkowicie nową linię pomiędzy dwoma punktami, A i B. Nowe odgałęzienie od linii istniejącej linii elektroenergetycznej powinno być również uważane za nową linię łącznie ze słupem odgałęźnym. Wymagania dotyczące słupa rozgałęźnego powinny być określone w Specyfikacji Projektowej.
1.2 Obszar zastosowania
EE.1 Zastosowanie do przewodów w osłonie i przewodów izolowanych
Norma zawiera wymagania dotyczące projektu i budowy linii napowietrznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 45 kV włącznie wyposażonych w przewody w osłonie i przewody izolowane. Dodatkowo, należy spełnić wymagania standardów dotyczących sprzętu i instrukcji producentów.
EE.2 Zastosowanie do montażu osprzętu telekomunikacyjnego
Normę EVS-EN 50341:2013 stosuje się do mocowania elementów telekomunikacyjnych (anteny, przewód ADSS, puszki połączeniowe itp.), jeśli są one montowane na konstrukcjach wsporczych (słupach), szczególnie w zakresie sił oddziaływania wiatru i obciążenia oblodzeniem na zamocowane elementy. Projekt i instalacja powinny być wykonane pod należytym nadzorem właściciela linii i/lub kompetentnych organów. Montaż sprzętu telekomunikacyjnego na słupach linii napowietrznych musi być uzgodniony z właścicielem linii oraz określony w Specyfikacji Projektowej.
Ta norma dotyczy linii telekomunikacyjnych tylko I wyłącznie w przypadku gdy są one zamontowane na liniach elektroenergetycznych. Norma nie dotyczy oddzielnych telekomunikacyjnych napowietrznych.
Jeśli sprzęt telekomunikacyjny (anteny, talerze itp.) ma być zainstalowany na konstrukcjach wsporczych linii przesyłowych i jego rozmiary, usytuowanie lub montaż mogą mieć duży wpływ na obciążenie lub projektowanie konstrukcji wsporczych, należy uwzględnić również wymagania normy EVS-EN 1993-3-1/NA:2009.
EE.3 Zastosowanie do instalacji innego sprzętu
Na liniach napowietrznych może być instalowane tylko wyposażenie należące do linii (elektryczne lub telekomunikacyjne). Jednakże za pozwoleniem właściciela linii można również instalować wyposażenie służące celom komunalnym lub ochrony środowiska takie jak znaki drogowe, znaki ostrzegawcze lub kule ostrzegawcze itp. Wysokość zainstalowania tego wyposażenia powinna być taka, aby prace instalacyjne i eksploatacyjne mogły być wykonywane przez przeszkolone osoby bez wspinania się na konstrukcje wsporcze i mogły być dotrzymywane wymagania dotyczące odstępów bezpiecznych. Dodatkowe obciążenia konstrukcji wsporczych związane z tym wyposażeniem powinny być również uwzględniane, jeśli jest to konieczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50341-2-20:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-20: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Estonii (oparte na EN 50341-1:2012)
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 51
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 50341-2-20:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50341-2-20:2015-10 - wersja angielska
ICS 29.240.20