PN-EN 50288-1:2014-02 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 1: Wymagania wspólne

Zakres

Niniejsza norma europejska w połączeniu z normami EN 50290 oraz EN 50289 obejmuje przewody przeznaczone do stosowania w przyrządach, do wewnętrznych połączeń w urządzeniach oraz w systemach informatycznych.
Przewody do systemów informatycznych objęte niniejszą oraz normą wieloczęściową EN 50288 dotyczącą wymagań grupowych nadają się do stosowania w analogowych i cyfrowych systemach przesyłu danych spełniających wymagania np. EN 50090-2-1, EN 50090-3-1, EN 50098-1, EN 50098-2 i EN 50173.
Jeżeli nie ustalono inaczej, wszystkie przewody objęte niniejszą normą europejską mogą pracować przy napięciach większych niż 50 V prądu przemiennego lub 75 V prądu stałego, ale nie większych niż 300 V prądu przemiennego lub 450 V prądu stałego i powinny spełniać zasadnicze wymagania dyrektywy niskonapięciowej. Ze względu na ograniczenia prądowe wynikające z przekroju żyły, przewody te nie są przeznaczone do bezpośredniego przyłączania do sieci zasilania elektrycznego. Największy prąd obciążenia żyły jest określony w Tablicy B.1, jeżeli nie ustalono inaczej w odpowiednich wymaganiach grupowych. Zaciski szczelinowe (IDC) są zaprojektowane wyłącznie dla miedzi lub metalu pokrytego miedzią.
Elementy określone w 4.3 niniejszej normy europejskiej mogą być połączone w konstrukcji przewodów hybrydowych z elementami współosiowymi lub światłowodowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50288-1:2014-02 - wersja polska
Tytuł Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 1: Wymagania wspólne
Data publikacji 14-11-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50288-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50288-1:2005 - wersja angielska
ICS 33.120.20