PN-EN 50266-1:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60332-3-10:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Część 1: Aparatura

Zakres

Opisano metody badania mające na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych, ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach. Podano wymagania dotyczące aparatury, jej rozmieszczenia i kalibracji

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50266-1:2003 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Część 1: Aparatura
Data publikacji 19-05-2003
Data wycofania 28-12-2009
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50266-1:2001 [IDT]
Dyrektywa 2006/95/EC
Zastępuje PN-EN 50266-1:2002 - wersja angielska
ICS 29.060.20, 13.220.40, 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN 60332-3-10:2009 - wersja angielska