PN-EN 50194-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody badań i wymagania eksploatacyjne dotyczące aparatury elektrycznej do wykrywania gazów palnych przeznaczonych do ciągłej eksploatacji w stałej instalacji w pojazdach rekreacyjnych i podobnych obiektach.
UWAGA 1 Dla domów wakacyjnych z przyczepami kempingowymi stosuje się EN 50194-1.
Niniejszy dokument określa aparaturę zaprojektowaną do działania w przypadku pojawienia się oparów skroplonego gazu ziemnego (LPG) i/lub benzyny (benzyny) i zapewnienia wizualnego i dźwiękowego alarmu oraz działania wykonawczego w postaci sygnał wyjściowy, który może uruchamiać bezpośrednio lub pośrednio urządzenie odcinające i / lub inne urządzenie pomocnicze (typ A według EN 50194-1).
Dokument nie obejmuje urządzeń do wykrywania toksycznych gazów, takich jak tlenek węgla (patrz EN 50291).
Urządzenia zgodne z tym dokumentem nie są uważane za odpowiednie dla instalacji przemysłowych lub komercyjnych które mają zastosowanie normy EN 60079-29-1.
UWAGA 2 Aparaty testowane zgodnie z EN 60079-29-1 niekoniecznie będą zgodne z tą normą.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50194-2:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50194-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50194-2:2006 - wersja angielska, PN-EN 50194-2:2006/A1:2016-10 - wersja angielska
ICS 13.320