PN-EN 50194-2:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50194-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne

Zakres

Określono wymagania eksploatacyjne dla urządzeń elektrycznych o działaniu ciągłym przeznaczonych do wykrywania gazów palnych w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów. Podano wymagania ogólne oraz wymagania dotyczące: budowy, wskaźników i alarmów, sygnału wyjściowego oraz znakowania i wydawanych instrukcji. Opisano badania sprawdzające wymagania

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 18-03-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 50194-2:2006 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne
Data publikacji 25-10-2006
Data wycofania 10-07-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50194-2:2006 [IDT]
ICS 13.320
Zastąpiona przez PN-EN 50194-2:2019-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50194-2:2006/A1:2016-10E