PN-EN 50163:2006 - wersja polska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Zastosowania kolejowe -- Napięcia zasilania systemów trakcyjnych

Zakres

Podano podstawowe charakterystyki napięć zasilania systemów trakcyjnych, takich jak trakcyjne urządzenia stacjonarne, łącznie z urządzeniami pomocniczymi zasilanymi z sieci jezdnej, oraz tabor kolejowy, dotyczące kolei, systemów transportu publicznego i systemów transportu towarowego. Określono napięcia i częstotliwości systemów trakcyjnych, badania i metodologię badań. Uwzględniono przepięcia długotrwałe, które przedstawiono w załączniku A (normatywnym). Podano 17 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50163:2006/AC:2010P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50163:2006 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Napięcia zasilania systemów trakcyjnych
Data publikacji 24-02-2006
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50163:2004 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50163:2005 - wersja angielska
ICS 29.280
Elementy dodatkowe PN-EN 50163:2006/AC:2010P, PN-EN 50163:2006/A1:2007E