PN-EN 50157-2-1:2002 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Wymagania dotyczące połączeń elektronicznych urządzeń powszechnego użytku: łącze AV.link -- Część 2-1: Uzgadnianie jakości sygnału i automatyczny wybór urządzeń źródłowych

Zakres

Podano specyfikację rozszerzenia dotychczasowego systemu połączeń punkt-punkt urządzeń audiowizualnych do układu łańcucha (szeregowego połączenia urządzeń). Określono parametry połączeń wzajemnych urządzeń współpracujących z odbiornikiem telewizyjnym, połączonych w układzie łańcucha. Wykorzystano linię sygnału sterującego, który daje możliwość automatycznego wyłączania źródeł i dwukierunkowego uzgadniania jakości sygnałów AV. Podano wymagania dotyczące systemu i urządzeń, które należy spełnić w przypadku wykorzystywania logo związanego z niniejszą normą i stanowiącego dla użytkownika gwarancję uzyskania odpowiedniej jakości sygnału. Przewidziano możliwość dwukierunkowego przesyłania sygnałów Y"/C" i dwukierunkowego sterowania współczynnikiem kształtu obrazu 16:9 i 4:3

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50157-2-1:2002 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące połączeń elektronicznych urządzeń powszechnego użytku: łącze AV.link -- Część 2-1: Uzgadnianie jakości sygnału i automatyczny wybór urządzeń źródłowych
Data publikacji 06-05-2002
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 50157-2-1:1998 [IDT]
ICS 33.160.30, 33.160.40