PN-EN 50152-2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50152-2:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dla aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 2: Jednofazowe odłączniki, łączniki uziemiające i łączniki na napięcia Um powyżej 1 kV

Zakres

Określono normalne i specjalne warunki pracy, dane znamionowe zalecenia do konstrukcji, projektowania i badań (typu i wyrobu) dla jednofazowych odłączników, łączników uziemiających i łączników jednofazowych

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50152-2:2002 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dla aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 2: Jednofazowe odłączniki, łączniki uziemiające i łączniki na napięcia Um powyżej 1 kV
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 18-04-2008
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50152-2:1997 [IDT]
ICS 29.120.40, 29.130.99, 29.280
Zastąpiona przez PN-EN 50152-2:2008 - wersja angielska