PN-EN 50125-1:2002 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 1: Urządzenia taborowe

Zakres

Określono warunki otoczenia dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w taborze kolejowym. M.in. wysokość, temperatura, wilgotność zanieczyszczenia, zakłócenia elektromagnetyczne i granice napięć zasilania

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50125-1:2002 - wersja niemiecka
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 1: Urządzenia taborowe
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 30-06-2014
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50125-1:1999 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 45.060.01, 29.280