PN-EN 50123-5:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50123-5:2004 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 5: Ograniczniki przepięć i ograniczniki napięcia do zastosowań specjalnych w systemach prądu stałego

Zakres

W rozdziałach 1,2,3 i 4 podano szczegółowe wymagania dotyczące ograniczników przepięć, przeznaczonych do zastosowań specjalnych w stacjonarnych instalacjach trakcyjnych prądu stałego. Uwzględniono ograniczniki przepięć składające się z jednego warystora lub większej liczby warystorów, które mogą być połączone szeregowo z jedną przerwą iskrową lub wieloma przerwami iskrowymi. W rozdziale 5 podano wymagania dotyczące ograniczników niskonapięciowych, stosowanych głównie w stacjonarnych urządzeniach trakcyjnych prądu stałego, jako urządzenia ochronne do łączenia poszczególnych części obwodów gdy, w sytuacji awaryjnej, napięcie na chronionym urządzeniu przekroczy określoną, dopuszczalną wartość

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50123-5:2003 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 5: Ograniczniki przepięć i ograniczniki napięcia do zastosowań specjalnych w systemach prądu stałego
Data publikacji 15-10-2003
Data wycofania 16-01-2004
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50123-5:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50123-5:2002 - wersja angielska
ICS 29.130.99, 29.280
Zastąpiona przez PN-EN 50123-5:2004 - wersja polska