PN-EN 50122-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym

Zakres

Określono wymagania stawiane środkom ochrony dotyczącym bezpieczeństwa w urządzeniach stacjonarnych powiązanych z systemami trakcyjnymi a.c. i/lub d.c. oraz z innymi instalacjami, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo pochodzące z systemu zasilania trakcji elektrycznej. Uwzględniono wszystkie aspekty urządzeń stacjonarnych, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego w czasie prac utrzymaniowych w systemach trakcji elektrycznej. Podano wymagania dotyczące wszystkich nowo budowanych liniach oraz wszystkich zasadniczych zmian w istniejących liniach w następujących systemach trakcji elektrycznej: - koleje; - kierowane systemy transportu masowego takie jak: tramwaje, koleje podwieszane i koleje podziemne, koleje górskie, systemy trolejbusowe i systemy lewitacji magnetycznej; - systemy transportu materiałów. Nie uwzględniono: - systemów trakcji w kopalniach podziemnych; - dźwigów, platform przewoźnych i podobnych urządzeń transportowych na szynach, konstrukcji tymczasowych (np. struktury wystawowe) o ile nie są zasilane bezpośrednio lub poprzez transformatory z systemu sieci jezdnej i nie są narażone na oddziaływanie systemu zasilania trakcji; - pojazdów zasilanych z kabli podwieszonych; - kolei linowych. Nie określono zasad dotyczących prac utrzymaniowych

* wymagane pola

Bez VAT: 159,80  PLN Z VAT: 196,55  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50122-1:2011/AC:2012E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50122-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym
Data publikacji 16-06-2011
Liczba stron 81
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50122-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 50122-1:2002 - wersja polska
ICS 29.280
Elementy dodatkowe PN-EN 50122-1:2011/AC:2012E, PN-EN 50122-1:2011/A1:2011E, PN-EN 50122-1:2011/A2:2016-06E, PN-EN 50122-1:2011/A3:2016-12E, PN-EN 50122-1:2011/A4:2017-03E