PN-EN 50122-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50122-1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień

Zakres

W normie określono wymagania stawiane środkom ochrony związanym z bezpieczeństwem elektrycznym w instalacjach stacjonarnych powiązanych z systemami trakcyjnymi a.c. i d.c. i innych instalacjach, które mogą być narażone przez systemy trakcji elektrycznej. Podano 84 terminy wraz z definicjami, uporządkowane wg grup tematycznych. Opisano metody obliczania oraz metody pomiaru napięć dotykowych/dostępnych

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50122-1:2002 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień
Data publikacji 06-02-2002
Data wycofania 16-06-2011
Liczba stron 83
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50122-1:1997 [IDT]
ICS 45.020, 29.120.50
Zastąpiona przez PN-EN 50122-1:2011 - wersja angielska