PN-EN 50121-5:2002 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność na zakłócenia aparatów i urządzeń stacjonarnych zasilania energią

Zakres

Określono granice i metody pomiarów emisji i odporności na zakłócenia aparatów elektrycznych oraz elektronicznych przewidzianych do zainstalowania w stacjonarnych urządzeniach zasilania mocą np. w podstacjach. Wymagania szczegółowe należy rozpatrywać łącznie z EN 50121-1

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50121-5:2002 - wersja niemiecka
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność na zakłócenia aparatów i urządzeń stacjonarnych zasilania energią
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 10-10-2006
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-5:2000 [IDT]
ICS 45.020, 29.280, 33.100.01