PN-EN 50121-4:2017-04/A1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji

Zakres

Zmodyfikowano Załącznik ZZ, Powiązanie niniejszej Normy Europejskiej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE [2014 OJ L96] w celu uwzględnienia

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50121-4:2017-04/A1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji
Data publikacji 03-07-2019
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50121-4:2016/A1:2019 [IDT]
ICS 45.020, 29.280, 33.100.01