PN-EN 50117-4-2:2015-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50117-9-3:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Kable współosiowe -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli pracujących w zakresie do 6 GHz, stosowanych w sieciach TV kablowej

Zakres

Niniejsze wymagania szczegółowe są związane z EN 50117-1 i należy je stosować łącznie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w tej normie. Niniejsze wymagania dotyczą kabli przyłączeniowych, wewnętrznych stosowanych w systemach sieci kablowych, w zakresie temperatur od –40 °C do +70 °C, przy częstotliwościach od 5 MHz do 6000 MHz. Powyższe kable są zgodne z wymaganiami EN 50083. Niniejsze kable są odpowiednie do sieci typu D, jak określono w EN 60728-1-1:2014, na Rysunku 1 i w Rozdziale 6.6. Celem niniejszej Normy Europejskiej jest określenie metod badań oraz wymagań dotyczących właściwości elektrycznych i mechanicznych oraz odporności kabli na działanie warunków środowiskowych i ognia.

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 29-03-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 50117-4-2:2015-10 - wersja angielska
Tytuł Kable współosiowe -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli pracujących w zakresie do 6 GHz, stosowanych w sieciach TV kablowej
Data publikacji 21-10-2015
Data wycofania 13-06-2019
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50117-4-2:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 33.120.10
Zastąpiona przez PN-EN 50117-9-3:2019-06 - wersja angielska