PN-EN 50110-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe

Zakres

Podano zbiór normatywnych załączników (po jednym dla każdego kraju), w których wyszczególniono aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz podano krajowe dodatki, do tych minimalnych wymagań, które obowiązują w momencie przygotowywania niniejszej normy

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50110-2:2010 - wersja angielska
Tytuł Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe
Data publikacji 20-05-2010
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50110-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50110-2:2002 - wersja angielska, PN-EN 50110-2:2002/AC:2008 - wersja angielska
ICS 29.240.01