PN-EN 50106:2009 - wersja polska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu sprzętu wchodzącego w zakres EN 60335-1

Zakres

Badania wyszczególnione w niniejszej normie są przeprowadzane przez producenta i mają zastosowanie do produktów z zakresu EN 60335-1

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50106:2009 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu sprzętu wchodzącego w zakres EN 60335-1
Data publikacji 17-06-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 50106:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50106:2000 - wersja polska, PN-EN 50106:2000/A2:2002 - wersja polska
ICS 13.120, 97.030