PN-EN 50091-1-2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62040-1-2:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) -- Część 1-2: Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie

Zakres

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa bezprzerwowych systemów zasilania (UPS), które mogą być przemieszczalne, stacjonarne, stałe lub do wbudowania - do stosowania w sieciach rozdzielczych do 1000 V prądu przemiennego oraz przewidzianych do instalowania w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie. Podano wymagania zapewniające bezpieczeństwo dla personelu obsługującego. Norma nie obejmuje UPS przewidzianych do instalowania w wydzielonych elektrycznie stanowiskach oraz UPS opartych na maszynach wirujących

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50091-1-2:2002 - wersja angielska
Tytuł Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) -- Część 1-2: Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 15-11-2003
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 50091-1-2:1998 [IDT]
ICS 29.200
Zastąpiona przez PN-EN 62040-1-2:2003 - wersja angielska