PN-EN 50090-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 1: Struktura normalizacyjna

Zakres

Skoncentrowano się na zastosowaniach systemu HBES obejmujących dowolne konfiguracje urządzeń elektronicznych połączonych cyfrową siecią transmisyjną. Systemy elektroniczne HBES przewidziane w Otwartym Systemie Przesyłania Danych HBES są specjalizowane do automatyzacji oraz zdecentralizowanego i rozproszonego sterowania na potrzeby zastosowań domowych i budynkowych

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50090-1:2012 - wersja polska
Tytuł Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 1: Struktura normalizacyjna
Data publikacji 06-12-2012
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 173, Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
Wprowadza EN 50090-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2006/95/EC
Zastępuje PN-EN 50090-1:2011 - wersja angielska
ICS 97.120