PN-EN 50086-2-4:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61386-24:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi

Zakres

Podano wymagania szczegółowe i badania dotyczące systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi, uzupełniające postanowienia części 1, obejmujących rury instalacyjne i osprzęt do rur instalacyjnych przeznaczonych do ochrony i prowadzenia izolowanych przewodów i/lub kabli, w systemach instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych. Opisano systemy rur instalacyjnych metalowych, niemetalowych i wieloskładnikowych, obejmujące rury z wejściami gwintowymi i nie gwintowymi, stanowiącymi zakończenie systemu. Systemy rur instalacyjnych, które są stosowane jako integralna część innego wyposażenia, należy również badać według odpowiedniej normy dotyczącej tego wyposażenia

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50086-2-4:2002 - wersja polska
Tytuł Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi
Data publikacji 19-08-2002
Data wycofania 28-11-2010
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50086-2-4:1994 [IDT], EN 50086-2-4:1994/A1:2001 [IDT], EN 50086-2-4:1994/corrigendum Feb. 2001 [IDT]
ICS 29.120.10
Zastąpiona przez PN-EN 61386-24:2010 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003P