PN-EN 50086-2-3:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61386-23:2005 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące systemów rur instalacyjnych elastycznych, uzupełniające postanowienia części 1. Systemy rur instalacyjnych, które są stosowane jako integralna część innego wyposażenia, należy również badać według odpowiedniej normy dotyczącej tego wyposażenia

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50086-2-3:2002 - wersja polska
Tytuł Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych
Data publikacji 19-08-2002
Data wycofania 20-10-2005
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50086-2-3:1995 [IDT], EN 50086-2-3:1995/A11:1998 [IDT]
ICS 29.120.10
Zastąpiona przez PN-EN 61386-23:2005 - wersja polska