PN-EN 50085-2-3:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach

Zakres

Podano wymagania i badania dotyczące systemów listew instalacyjnych otwieranych (CTS) i systemów listew instalacyjnych zamkniętych (CDS] przeznaczonych do umieszczania, a kiedy jest to niezbędne, do elektrycznej separacji izolowanych żył przewodów, kabli i innych urządzeń elektrycznych w systemach instalacji elektrycznych i/lub telekomunikacyjnych, na napięcie do 1 000 V prądu przemiennego i 1 500 V prądu stałego

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50085-2-3:2010 - wersja angielska
Tytuł Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach
Data publikacji 27-04-2010
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50085-2-3:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50085-2-3:2002 - wersja angielska
ICS 29.120.10