PN-EN 50085-2-2:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-2: Wymagania szczególne dotyczące systemu listew instalacyjnych otwieranych i zamkniętych przeznaczonych do instalowania pod podłogą, w podłodze, lub na podłodze

Zakres

Podano wymagania i badania dotyczące systemów listew instalacyjnych otwieranych (CTS) i systemów listew instalacyjnych zamkniętych (CDS) przeznaczonych do umieszczania, a kiedy jest to niezbędne, do rozdzielania izolowanych żył przewodów w systemach instalacji elektrycznych i/lub telekomunikacyjnych, na napięcie do 1000 V prądu przemiennego i/lub 1500 V prądu stałego

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50085-2-2:2009 - wersja angielska
Tytuł Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-2: Wymagania szczególne dotyczące systemu listew instalacyjnych otwieranych i zamkniętych przeznaczonych do instalowania pod podłogą, w podłodze, lub na podłodze
Data publikacji 02-04-2009
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN 50085-2-2:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.10